C.E.S.

AirBox F40

Prevedenie skrine:

U prístrojov radu F40 ide o bezrámové konštrukcie. Prístroj Airbox F40 je cenovo výhodnou alternatívou ku konštrukčnej rade S40 v malých konštrukčných veľkostiach do prierezu skrine 13Q (vonkajšie rozmery 1340 x 1340 mm). Všetky panely konštrukčného radu F40 sú konštruované dvojplášťovo s vnútorným a vonkajším plechom a vo vnútri vloženou izoláciou. Hrúbka izolácie bočných panelov a horného krytu je 40 mm. Dno podstopne inštalovaných jednotiek s obsluhou zospodu je takisto izolácia o sile 40 mm. Hrúbka izolácie dna je u všetkých ostatných variantoch 60 mm. Vnútorné strany komory majú hladkú plochu. V štandardnej variante sa pre panely používa pozinkovaný oceľový plech o sile 1,0 mm. Za príplatok je možné zabezpečiť povrchovú úpravu separátne vonkajšej a vnútornej strany, buď oceľové plechy pozinkované alebo s povrchom z umelej hmoty V2A (1.4301) alebo hliníkom AlMg3. Štandardná farba povrchu z umelej hmoty je svetlosivá RAL 7035. Sú možné aj iné farby RAL. Kamenná vlna, ktorá sa používa na tepelnú a hlukovú izoláciu nie je horľavá a lepí sa na čiastkové plochy dvojitých škrupín panelov. Konštrukcia F40 je certifikovaná inštitútom Eurovent a zodpovedá hygienickým predpisom VDI 6022.

Základový rám:

Skriňové klimatizačné zariadenie F40 možno opatriť základovým rámom vo výškach 100 mm až 500 mm z 3 mm hrubého pozinkovaného oceľového plechu.

Prietoky vzduchu:

  • Minimálne (V = 1 m / s): 800 - 5.600 m³ / h
  • Optimálne (V = 2 m / s): 1.600 - 11.200 m³ / h
  • Maximálne (V = 4 m / s): 3.200 - 22.400 m³ / h

Tepelné vlastnosti:

  • Tepelná priestupnosť [W / m²K]: 1,02 (T3)
  • Faktor tepelného mostíka kb: 0,58 (TB3)

Spoje panelov:

Panely série F40 sú konštruované tak aby boli vo svojich spojovacích bodoch vzájomne voči sebe posunuté. Spájajú sa skrutkami, ktoré sú ukryté až vo vnútri panela, čo napomáha tepelnej a hlukovej izolácií. Otvory, ktoré sú nevyhnutné k vnútorným pripevneniam skrutkami na vonkajšom plechu, sú tesne uzavreté umelohmotnými kryty, ktoré sú odolné proti UV žiareniu.

Modulové spojenie:

K spojeniu modulov v rohoch skríň sa používajú výrobcom montované styčníkové plechy. Pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky, sa moduly protiľahlými styčníkovými plechmi sťahujú k sebe. Súčasťou dodávky sú tiež profily U, ktoré zaisťujú úplne presné spojenie modulu. Pre zaistenie vysokej hygienické kvality sa skrutkové spoje modulov pokrývajú krytkami z umelej hmoty.

Štítok energetickej efektívnosti Eurovent:

Špeciálne pre konštrukčný rad F40 udávame v liste prístrojových údajov nášho výberového programu tiež triedu energetickej efektívnosti Eurovent a prístroj ošetrujeme týmto štítkom. Podobne ako je tomu v EÚ u označovania energetickej efektívnosti aj v iných odboroch, rozdeľuje aj štítky energetickej efektívnosti Eurovent do tried A až E. Pre celkové posúdenie sú tu spočítané vzájomnej hodnoty pre rýchlosti vzduchu, externý straty tlaku, projektovanej vonkajšej teploty, tlakovej straty spätnej rekuperácie tepla, stupňa účinnosti spätné rekuperácia tepla a elektrický príkon ventilátorov na jednu jedinú porovnávaciu hodnotu. Prístroj je takto zaradený do vhodnej triedy energetickej efektívnosti. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach Eurovent www.eurovent-certification.com.

Na stiahnutie: