C.E.S.

Nebezpečné prostredie a laboratória

U mnohých procesov, ktorými sú napr. Technológie spracovania, textilné závody, tlačiarne, práčovne alebo laboratória, je problémom znečistenie agresívnymi médiami. Tieto médiá možno nájsť vo forme plynov s obsahom kyselín alebo riedidiel a je nutné ich okamžite z priestoru odvádzať.

Pomocou ventilátorov spoločnosti Rosenberg možno odvod týchto látok optimálne zabezpečiť. Naše umelohmotné ventilátory sú odolné voči korózii a odolávajú agresívnym látkam. Popri použití skríň a lopatiek z polypropylénu sú pre túto oblasť používané výhradne štandardné motory.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.