C.E.S.

Železničná technika

Aj moderné železničnú dopravu je nutné zabezpečovať vysoko kvalitnými ventilátormi. Špeciálne koncipované ventilátory sa používajú pre chladenie motorov, traf, elektronických komponentov a klimatizačných zariadení vlakov v metroch, v prímestskej či medzimestskej železničnej doprave či u expresov s najvyššími rýchlosťami. Naše ventilátory sú už od roku 1981 u týchto náročných aplikácií na všetkých kontinentoch úspešné a dostačujú všetkým požiadavkám v súvislosti so šokovú záťažou, teplotným rozsahom a so zaisťovaním napätia.

Najnovšie špecifické modely umožňujú bezchybnú prevádzku v:

  • napäťových špičkách
  • pri šokových záťažiach
  • u kmitov a vibrácií
  • pri najrôznejších poveternostných vplyvoch a tepelných záťažiach

... a ponúka flexibilné riešenie pre:

  • optimálne vedenie vzduchu
  • najrôznejšie prevádzkové napätie (pri 50 / 60Hz)
  • maximálneho stupňa účinnosti u variabilných počtoch otáčok
  • minimálne náklady za údržbu

Pestré spektrum výkonov v železničnej technike

Klimatizácia stanovišťa vodiča:

Na pracovisko vodiča sú kladené vysoké nároky s ohľadom na kúrenie, vetranie a klimatizáciu. Či už na strešné, integrované strešné zariadenia alebo na zariadenia podpodlažné - pre všetky prípady výmen vzduchu nájdete optimálne vhodné voľné obežné kolesá konštrukčných tried DKHR / M (EC varianty GKHR / M). Rovnako vhodné sú radiálne ventilátory typu ERA, axiálne ventilátory konštrukčného radu AKF / AKS a ďalej ventilátory ECOFIT konštrukčného radu REE a VRE, ktoré sú pre toto použitie výborné.

Chladenie komponentov systémov brzdenia a pohonu:

Trakčná reťaz koľajového dopravného prostriedku sa skladá z najrôznejších prvkov, ako sú trakčné motory alebo trakčné striedače. Aby sme zabránili škodlivému prehriatiu, je nutné vzniknuté tepelné straty odvádzať. To isté platí pre komponenty brzdových systémov vlakov. Pre tieto oblasti použitia sú najlepšie vhodné voľné obežné kolesá konštrukčného radu DKHR / M (EC variant GKHR / M), radiálne ventilátory typu ERA / DRA a radiálne ventilátory ECOFIT konštrukčného radu GDF.

Klimatizácia priestoru pre cestujúcich:

Najvyššou prioritou pre cestujúcich v železničnej technike je komfort. Správnou voľbou pre zabezpečenie príjemnej klímy vo vagónoch sú ventilátory spoločnosti Rosenberg. Tieto ventilátory spoľahlivo zvládajú potrebné menovité prevádzkové body vnútri integrovaných systémových riešení a to pri nízkej spotrebe miesta. Tieto požiadavky najlepšie spĺňajú napríklad voľné obežné kolesá konštrukčného radu DKHR / M (EC variant GKHR / M), radiálne ventilátory typu DRA a radiálne ventilátory ECOFIT konštrukčného radu GDF a axiálne ventilátory konštrukčných tried AKF / AKS.

Ventilácia spínacích skríň a chladenia elektroniky:

Technická konštrukcia železničných vozidiel zahŕňa mnoho elektronických komponentov, ktoré sú často inštalované v spínacích skriniach. Aj tu je, z dôvodu ochrany citlivých elektrických konštrukčných dielov pred prehriatím, nutný dostatočný odvod tepla. Voľné ​​obežné kolesá konštrukčného radu DKHR / M (EC variant GKHR / M), radiálne ventilátory typu DRA a radiálne ventilátory ECOFIT konštrukčného radu REE, GDF a 200D boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia.

Chladenie komponentov systémov vozidlových kabeláži:

Veľmi precízne zabezpečenia prúdom vnútri systému vozidlových kabelážou je v súčasnosti štandardom techniky. V porovnaní so systémami pohonu vlakov tu nachádzajú využitie tiež systémové komponenty, ako napríklad striedače, ktoré je nutné chladiť. Pre tieto chladenia sú najlepšie vhodné voľné obežné kolesá konštrukčného radu DKHR / M (EC variant GKHR / M), radiálne ventilátory typu ERA / DRA a ECOFIT konštrukčného radu REE a GDF.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.