C.E.S.

Elektronický priemysel

Štrukturálne zmeny, ktoré sa dejú z dôvodu stále razantnejšieho technického rozvoja, sú príčinou vzniku čoraz viac spoločností zaoberajúcich sa elektronikou. Prach a iné znečistenia vo vzduchu sú stále väčším problémom pre viac citlivé výrobky.

Filtráciou pomocou ventilátorov vo forme komponentov či kompletných modulových klimatizačných jednotiek možno tieto prachové častice a znečistenia zo vzduchu odstrániť.

Špeciálne voľná obežné kolesá s technológiou EC, ako komponenty určené pre splnenie týchto požiadaviek, sa vyznačujú predovšetkým silným výkonom a tichou a efektívnou prevádzkou, a to na úplne malých priestoroch.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.