C.E.S.

SupraBox Deluxe (H a V)

Najlepšia kvalita vzduchu pre najvyššiu koncentráciu a pozornosť

Necentrálne kompaktné vetracie zariadenie série prístrojov SupraBox DELUXE sú ideálne pre použitie v priestoroch tried, kancelárií, seminárov či iných pobytových priestorov. Integrovaným výstupom zdrojového vzduchu a priamym odberom odťahového vzduchu cez prístroj nie sú v priestore nutné žiadna dodatočná vetracie potrubia. Regulácia podľa požiadavky na CO2 zaisťuje najvyšší komfort a optimálnu kvalitu vzduchu v priestore. Podľa rozloženia priestoru a počtu osôb sú k dispozícii dva prístroje s rôznym výkonom prepravovaného vzduchu. Oba prístroje vyvíjajú hladinu hluku 35 dB (A) v priestore, vo vzdialenosti 1m, čím je zaistené nerušené využívanie priestoru.

SupraBox DELUXE  500 V:

Menovitý prietok 500 m³/h
Externé zvýšenie tlaku 50 Pa
Hladina akustického tlaku 34 dB (A) v priestore, vo vzdialenosti 1m
Inštalácia

samostatne stojací v priestore

(Vertikálne prípoje DN250)

Elektrické pripojenie 230V; 50 Hz; max I 1,4 A
Izolácia 40 mm
Trieda filtra

prívod vzduchu: F7

odvod vzduchu: M5 (pôvodne F5)

Účinnosť rekuperácie s kondenzátom η> 94%
Rozmery [mm] [Š x h x v] 999 x 606x 2078 (Bez pätiek)
Celková hmotnosť: ca. 225 kg

SupraBox DELUXE 750 H:

Menovitý prietok 750 m³/h
Externé zvýšenie tlaku 50 Pa
Hladina akustického tlaku 35 dB (A) v priestore, vo vzdialenosti 1m
Inštalácia

samostatne stojací v priestore

(Horizontálne prípoje DN315)

Elektrické pripojenie 230V; 50 Hz; max I 1,8 A
Izolácia 60 mm (zadná strana prístroja 40 mm)
Trieda filtra

prívod vzduchu: F7

odvod vzduchu: M5 (pôvodne F5)

Účinnosť rekuperácie s kondenzátom η> 94%
Rozmery [mm] [Š x h x v] 1950 x 570 x 1900 (Bez pätiek)
Celková hmotnosť ca. 355 kg
Konštrukcia 3 dielna

Vlastnosti:

Zdrojové vetracie systémy pre najvyššiu efektivitu vetrania pri minimálnom vývine hluku.

Oba prístroje typu SupraBox DELUXE sa hodia pre decentralizované použitie v priestore a môžeme sa spoľahnúť na zabezpečenie rovnomerného rozloženia vzduchu pomocou integrovaného zdrojového výstupu vzduchu. Princípom zdrojového vzduchu možno docieliť podľa VDI 3804 a DIN EN 13779 dvojnásobne lepšej efektivity vetrania, než pri porovnaní so systémami zmesového vzduchu. Pre minimálne zaťaženie hlukom je zaistené nerušené využívanie miestnosti.

Regulácia pomocou CO2-senzoru:

Prístroje SupraBox DELUXE pracujú plynule v automatickej prevádzke so 100% reguláciou a zaisťujú trvalé dodržiavanie koncentrácii 1 000 ppm CO2 v miestnosti. Regulácia prívodu vonkajšieho vzduchu sa pritom deje cez senzor CO2, ktorý je inštalovaný v miestnosti. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby (producenti CO2) dôjde k samovoľnému vypnutiu prístroja, čím sa vylúči zbytočná spotreba energie. V prípade potreby je možné na ovládacej jednotke nastaviť manuálny režim. Tento režim umožňuje voľbu jedného z troch výkonnostných stupňov. Po 1 hodine sa prístroje samé prepnú do automatického režimu.

Integrovaný bypass:

Oba prístroje disponujú integrovaným stálym bypassom, pomocou ktorého je možné vykonávať regulované poklesy teplôt (napr. Chladnejšie vonkajšej teploty v ranných hodinách v lete) a nočné vychladenie miestností.

Jednoduchá inštalácia v miestnosti:

Prístroje možno flexibilne umiestniť v priestore a možno ich bezpečne postaviť aj na zem. Prístroj zo svojej čelnej strany nasáva znehodnotený vzduch a zároveň aj vyfukuje čerstvý vzduch, teda nie je potreba zabezpečovať žiadna ďalšia potrubia v miestnosti, ani iné opatrenia na ochranu pred hlukom či požiarom. Prístroje sú dodávané už hotové s kompletnou kabelážou (plug & play) a stačí ich teda obrazne len "zapojiť do zásuvky" ..

Najvyššia efektivita energie:

Vysoko efektívna spätná rekuperácia tepla a úsporné ventilátory Rosenberg s najmodernejšou technológiou EC z týchto zariadení činia energeticky vysoko úsporné vetracie systémy založené na najnovšej technológií. Z dôvodu prepracovaného integrovaného konceptu rozmrazovanie možno v mnohých prípadoch vypustiť predhrievač a prikurovanie.

Vyvinuté podľa súčasných noriem a smerníc:

Prístroje série SupraBox DELUXE boli vyvinuté podľa aktuálne platných bezpečnostných a hygienických štandardov. Hladké, dvojvrstvové a veľkorysé spracovanie skrine zaisťuje jednoduchú údržbu, odolávajú znečisteniu a majú dobrú čistiteľnosť (žiadne otvorené izolácie – steny sú obojstranne opláštené).

Príslušenstvo:

Register elektrického prikurovanie PTC ako dodatočné vybavenie:

Ak sa nedosiahne požadovaná teplota privádzaného vzduchu z dôvodu nedostatočných teplôt v miestnosti, môže sa dodatočne namontovať ohrievač. To sa inštaluje do zariadenia v oblasti privádzaného vzduchu a potom sa zahrieva na nastaviteľný rozsah. Okrem toho tento prvok PTC komunikuje s riadiacim systémom, aby zabránil zahrievaniu privádzaného vzduchu v obtokovom režime (napríklad nočné chladenie).

Externý ovládací panel:

Prostredníctvom externého ovládacieho panela môžete zasahovať do prebiehajúcej operácie vetrania jednotky SupraBox DELUXE. Okrem toho možno nastaviť požadované hodnoty a zobraziť stavové hodnoty. Existujú tiež tri rôzne úrovne používateľov. Voliteľne dostupná externá riadiaca jednotka je vhodná na montáž na stenu a môže byť pripojená priamo na svorkovnicu SupraBox DELUXE. Ovládací panel má biely podsvietený displej s rozmermi 132 x 64 pixelov so zobrazením obyčajného textu a 6 tlačidlami.

Dizajnové dvere:

  • k dostaniu pre SupraBox DELUXE 750 H (štandardne pri SupraBox DELUXE 500 V)
  • tento optický prvok je voliteľným príslušenstvom pre SupraBox DELUXE 750 H
  • nátery sú štandardne vo farebnom tóne RAL 9006 (iné na požiadanie)

Náhradné filtre, filter pre odvod vzduchu M5 - k dostaniu pre SupraBox DELUXE 500 V a 750 H

Náhradné filtre, filter pre prívod vzduchu F7 - k dostaniu pre SupraBox DELUXE 500 V a 750 H

Stiahnuť: