C.E.S.

Filtračná a čistiarenská technika

Štrukturálne zmeny, súvisiace so stále razantnejším technickým rozvojom, sú príčinou vzniku čoraz viac spoločností zaoberajúcich sa elektronikou. Prach a iné znečistenia vo vzduchu sú veľkým problémom pre čoraz citlivejšie výrobky týchto odborov. Tiež spoločnosti, ktoré využívajú vypúšťacie zariadenie a farmaceutický priemysel, sú kvôli hygienickým predpisom rovnako s touto komplikáciou konfrontované.

Filtráciou pomocou ventilátorov ako komponent či kompletných modulových klimatizačných jednotiek možno tieto prachové častice a znečistenia zo vzduchu odstrániť.

Špeciálne voľné obežné kolesá s technológiou EC, ako komponenty určené pre splnenie týchto požiadaviek, sa vyznačujú predovšetkým silným výkonom a bezhlučnou a efektívnou prevádzkou, a to na úplne malých priestoroch.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.