C.E.S.

Kompaktné klimatizačné jednotky

Kompaktné klimatizačné jednotky so spätnou rekuperáciou tepla:


Viac než len efektívne:


Kvôli stále sa zefektívňujúcim tepelným izoláciám početných budov mohlo dôjsť k veľkým obmedzením úbytku vykurovacej energie. Prevádzkovatelia teda vďaka znižovaniu nákladov za energie šetria hotové peniaze, u mnohých budov už však, z dôvodu ich vzduchovej nepriepustnosti, neprebieha prirodzená výmena vzduchu. Následky nesú ľudia, ktorí trávia čas vo vnútri týchto budov. Kvalita vzduchu často takmer vôbec nespĺňa pôvodné očakávania, vzduch pôsobí spotrebovane a zatuchnuto. Vetranie oknami môže pomôcť, nie je však vždy možné ich využívať alebo môže spôsobovať významné obmedzenia komfortu prienikom studeného vzduchu a prievanom. Súčasne potom dochádza k tomu, že náročne získaný potenciál energetickej úspory, ktorý vznikol zamedzením úniku teplého izbového vzduchu, príde najmä v zimnom období nazmar.

Úplne však nie je nutné, aby si energeticky zmysluplne realizované stavby akýmkoľvek spôsobom protirečili s príjemnou vnútornou klímou. Riešením tohto problému je "mechanické vetranie".

Avšak aj u mechanického vetrania existujú rozdiely. Stále sa zvyšujú požiadavky na vetracie systémy vďaka početným predpisom a smerniciam o úsporách energií a hygiene vzduchu. Objavuje sa medzera v optimálnom využití plochy priestoru. Nie všade je možné použiť veľké skriňové vetracie zariadenia ako jediné centrálne riešenie. A aj komplexné a časovo veľmi náročné plánovanie a osadenie skriňových vetracích zariadení a obrovské náklady na kabeláž elektrikárov a potrubného systému na mieste inštalácie ospravedlňujú používanie kompaktných zariadení s už hotovou kabelážou vetracieho zariadenia vrátane pevne stanovených komponentov ako kompaktného celku


SupraBox COMFORT pre príjemnú klímu:

Kompaktné vetracie prístroje SupraBox COMFORT poskytujú veľkú úsporu miesta a vyznačujú sa najmä svojou energetickou efektivitou. Použité protiprúdové výmenníky tepla dosahujú stupeň účinnosti nad 90%. Všetky ventilátorové jednotky sú poháňané efektívnymi motormi EC z výroby spoločnosti Rosenberg. Táto vysoká miera úspory energie zabezpečuje nízke prevádzkové náklady, navyše pri súčasnej politike ochrany životného prostredia, tieto motory pomáhajú znížiť emisie ako vedľajší produkt pri výrobe elektrického prúdu. Regulácia bola koncipovaná špeciálne pre obsluhu vetracieho prístroja SupraBox COMFORT a poskytuje optimum komfortu a bezpečnosti pri obsluhe, kontrole a bezpečnosti pri údržbe a servise zariadenia. Všetky vnútorné komponenty prístroja sú už pri dodaní k dispozícii s kompletnou kabelážou - plug & play.

Kompaktné vetracie prístroje rady SupraBox COMFORT sú vhodným úsporným systémom vetrania pre nehnuteľnosti ako sú reštaurácie, predajné priestory, hotely, kancelárske objekty a mnoho ďalšieho. Vetracie prístroje SupraBox COMFORT sú voliteľné, k dispozícii je ako variant s horizontálnymi (H) a vertikálnymi (V) prípojmi, ako aj stropné verzie (D) - napríklad pre zabudovanie do zníženého stropu. Menovitý vzduchový výkon prístrojov sa tu pohybuje od 800 - 5.000 m³ / h. Väčšej flexibilite slúži široký program príslušenstva.


Vetracie prístroje SupraBox DELUXE pre komfortné vetranie bez prievanu:

Vetracie prístroje SupraBox DELUXE boli vyvinuté špeciálne pre priamo necentrálne situované rozmiestnenie v priestore. Predstavujú dômyselne koncipovaný systém vetrania, z ktorého profitujú ako osoby v miestnosti, tak i prevádzkovatelia.

U týchto zariadení sa môžeme spoľahnúť na zabezpečenie rovnomerného rozloženia vzduchu bez prievanu, a to pomocou perforovaného čela zariadenia, ktoré slúži ako jedna veľká výustka spoločná pre prívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu. Pre minimálne zaťaženie hlukom (pri hladine hluku 35 dB (A) v priestore vo vzdialenosti 1m) je zabezpečené nerušené využívanie priestoru.

Prístroje možno flexibilne umiestniť v priestore a možno ich bezpečne postaviť aj na zem. Týmto je ich možné veľmi dobre začleniť ako do existujúcich, tak do nových interiérov. Integrovaným výstupom zdrojového vzduchu a priamym odberom odťahového vzduchu cez prístroj nie sú v priestore nutné žiadne dodatočné vetracie potrubie. Prístroje sú dodávané už hotové s kompletnou kabelážou (plug & play) a stačí ich teda obrazne len "vsunúť do zásuvky". Rovnako ako pri prístrojoch SupraBox COMFORT sa aj tu používajú vysoko efektívne protiprúdové výmenníky a ventilátory s technológiou EC od výrobcu Rosenberg.

Kompaktné vetracie zariadenie SupraBox DELUXE sú ideálne pre použitie v priestoroch tried, kancelárií, seminárov či iných pobytových priestorov.

V závislosti na situovanie v rámci priestoru sú k dispozícii dva prístroje s rôznymi menovitými výkonmi (500 m³ / h a 750 m³ / h) a rôznymi prípojkami; horizontálne (H) a vertikálne (V).