C.E.S.

Princíp fungovania

Motory EC spoločnosti Rosenberg

V prípade motora EC (EC = elektronicky komutovaný) sa jedná o synchrónny motor s permanentnými magnetmi a vonkajším obežným kolesom, ktorý je napájaný z meniča.

Sieťové striedavé napätie je usmernené v komutačnej elektronike EC motora. Permanentné magnety sú umiestnené v rotore a produkujú protipóly. Zo striedavého účinku poľa statora vzniká potrebný moment nevyhnutný pre rotáciu. Inteligentná komutačná elektronika EC motora rozhoduje v závislosti na polohe rotora, smeru jeho otáčania a zadania počtu otáčok ako budú jednotlivé fázy otáčania motora prúdovo zabezpečené v statore.     

Na samotné telo rotora sa montujú obežné kolesá. Jednoduché a rýchle elektrické pripojenie prebieha v závislosti na konštrukčnej rade motora buď cez skrinku svorkovnice alebo prostredníctvom vyvedeného káblu. Používajú sa obojstranne zapuzdrené ložiská vysokej kvality so špeciálne prispôsobeným mazaním zaručujúcim bezhlučnú prevádzku bez nárokov na údržbu. Izolácia vinutia odpovedá tepelnej triede F.

V závislosti od oblasti použitia je možné prijať ďalšie regulačné funkcie (napr. Regulácia konštantného tlaku, regulácia prietoku, regulácia teploty, regulácia kvality vzduchu).