C.E.S.

SupraBox Comfort (H)

Pre príjemnú klímu:

Kompaktné vetracie prístroje SupraBox COMFORT poskytujú veľkú úsporu miesta a vyznačujú sa najmä svojou energetickou efektivitou. Sú vhodným úsporným systémom vetrania pre nehnuteľnosti ako sú reštaurácie, predajné priestory, hotely, kancelárske objekty a mnoho ďalších. Vetracie prístroje SupraBox COMFORT sú vo variante s horizontálnym pripojením (H) k dispozícii v 6 konštrukčných veľkostiach s rôznymi menovitými výkonmi. Menovité výkony sa tu pohybujú od 800 - 5.000 m³ / h.

V závislosti na reálnych podmienkach na mieste je možné u každej konštrukčnej veľkosti voliť medzi ľavým a pravým prevedením prístroja. Rovnako tak sú k dispozícii aj poveternostne odolné prevedenia.

Pravé prevedenie: Hrdlo prívodu PRAVÉ (pri pohľade na obslužnú stranu)

Ľavé prevedenie: Hrdlo prívodu ĽAVÉ (pri pohľade na obslužnú stranu)

SupraBox COMFORT (H) prehľad prístrojov:

SupraBox COMFORT
Menovitý výkon
Externé zvýšenie tlaku
800 H
800 m3/h
150 Pa
1100 H
1100 m3/h
200 Pa
1500 H
1500 m3/h
200 Pa
2000 H
2000 m3/h
250 Pa
2700 H
2700 m3/h
400 Pa
3500 H
3500 m3/h
400 Pa
5000 H
5000 m3/h
400 Pa

Vlastnosti:

Požiadavky na hygienu:

Kompaktné vetracie prístroje SupraBox COMFORT zodpovedajú aktuálnemu stavu noriem podľa VDI 6022. Prístroje možno vďaka hladkým povrchom (vnútorné i vonkajšie práškovo pokryté - RAL 7035) ľahko a dobre čistiť.

Skriňa:

Prístroje majú bezrámovú stabilnú skriňu. Skrine sú koncipované s dvojvrstvovou škrupinou. Vnútorné a vonkajšie plechy sú z 1 mm pozinkovaného oceľového plechu (vrstvy prebiehajú v pásoch). Hrúbka izolácie je 60 mm.

Spätná rekuperácia tepla:

Ku spätné rekuperácií tepla sa používajú vysoko efektívne protiprúdové výmenníky tepla so stupňom účinnosti, ktorý presahuje 90%. Je tu zabezpečené úplné oddelenie od prívodu a odťahu vzduchu a tým je plne zamedzený prenosu hluku.

Filtre:

Pre prívod vzduchu sa sériovo používajú jemné prachové filtre triedy F7 a pre odvod vzduchu sa používajú filtre triedy M5 (pôvodne F5). Rýchlu a jednoduchú výmenu filtrov zaisťujú rýchloupínače.

Potrubné a kanálové prípojky:

Prípojky sú dostatočne dimenzované. Rozmery pripojenia zodpovedá bežným svetlostiam (kruhové hrdla po SupraBox COMFORT 2000 H; pravouhlé hrdla u SupraBox COMFORT 3500 H a u SupraBox COMFORT 5000 H).

Ventilátory EC:

Obežné kolesá s dozadu zahnutými radiálnymi lopatkami a moderné motory EC vlastnej výroby umožňujú tichý a úspornú prevádzku celej výrobnej rady.

Integrovaná regulácia:

Kompaktné vetracie prístroje SupraBox COMFORT disponujú sériovo integrovanou reguláciou. Všetky interné komponenty prístroja sú už s hotovou kabelážou. Reguláciu teploty je možné zaistiť pomocou ohrievača alebo chladiča, tieto je možné zabezpečiť ako doplnkové vybavenie. Mnoho funkcií regulácie je integrovaných v softvéry a možno ich ľahko dodatočne aktivovať. Súčasťou sériového vybavenia je ovládacia jednotka pre nastavenie požadovaných hodnôt.

Príslušenstvo:

Potrubný tlmič hluku:

 • možno získať po SupraBox COMFORT 2000 H

 • kruhové prípojky

 • vonkajší obal a vnútorné potrubia s otvormi sú z pozinkovaného oceľového plechu

 • sada tlmenie proti hluku 50 mm

 •  hrdla s tesnením s britom

 • pre priame napojenie do systému potrubia

Flexibilné hrdla:

 • k dostaniu po SupraBox COMFORT 2000 H (Izolačné hrdla sa sériovo inštalujú u SupraBox COMFORT 3500 H a 5000 H)

 • prípojky kruhové

 • pre rozpojenie SupraBoxu od siete kanálov

 • kompletná sada sa skladá zo 4 kusov

 • z pozinkovanej ocele a Bezsilikónovej tkaniny z PVC

 • vhodné pripojenie pre bežne predajné vinuté plášťové rúry

 • tesnenie T pre rýchle a tesné spojenie

Ručne ovládaná uzatváracia klapka:

 • možno získať po SupraBox COMFORT 2000 H

 • prípojky kruhové

 • hermeticky tesniace, trieda tesnenia 4 za uzavretú klapkou

 • list klapky je z dvojitého plechu s vloženým tesniacim krúžkom z kaučuku EPDM, ktorý v uzavretom stave dolieha na vnútornú stranu puzdra klapky

Motorovo ovládaná uzatváracia klapka:

 • možno získať pre všetkých SupraBoxy COMFORT

 • prípojky kruhové; u SupraBox COMFORT 3500 H a 5000 H sú prípojky hranaté

 • hermeticky tesniace, trieda tesnenie 4 za uzavretou klapkou (u SupraBox COMFORT 3500 H a 5000 H kategória tesnenia 2)

 • prevedenie uzatváracie klapky na ručné ovládanie, avšak s konzolou pre pohon motora vrátane vhodného regulačného motora

 • funkcie: otváranie a uzatváranie, napätie 24V, bez vratnej pružiny (s vratnou pružinou na vyžiadanie)

Elektrický  prietokový ohrievač - kúrenie:

 • možno získať po SupraBox COMFORT 3500 H

 • prípojky kruhové; (U SupraBox COMFORT 3500 H sú prípojky hranaté)

 • pre dodatočné temperovanie privádzaného vzduchu

 • montážna sada z elektrického vykurovacieho ohrievača a kanálového teplotného čidla

 • možno získať v rôznych veľkostiach výkonu

 • integrovaná plynulá regulačná elektronika s tyristorom, zabezpečená regulácia od 0-100%

 • nastavenie regulačnej elektroniky prostredníctvom SupraBoxu pre 0 ... 10V

 • pozor: vhodné iba pre inštalácie vo vnútorných priestoroch

Elektrické kúrenie PTC:

 • k dostaniu pre SupraBox COMFORT 800 H a pre 1100 H (Od SupraBoxu COMFORT 1500 H je elektrický predhrievač zahrnutý do montážnej sady)

 • pre optimálnu ochranu proti námraze

 • montážna sada pre inštaláciu do hrdla vonkajšieho vzduchu

 • elektrické predhrievanie PTC a senzor teploty kanála

 • integrovaný teplotný senzor

 • pozor: vhodné iba pre inštalácie vo vnútorných priestoroch

Elektrický predhrievač:

 • možno získať od SupraBox COMFORT 1500 H - 5000 H

 • pre optimálnu ochranu proti námraze

 • ohrievač je podobný ako pri elektrickom prietokovom ohrievači

 • zapínanie a vypínanie cez SupraBox COMFORT (integrovaná ochrana spínania)

 • pozor: vhodné iba pre inštalácie vo vnútorných priestoroch

PWW - ohrievač:

 • možno zakúpiť pre všetky SupraBox COMFORT (prechody na kruhové; u SupraBox COMFORT 3500 H a 5000 H bez prechodov)

 • k dodatočnému temperovaniu privádzaného vzduchu

 •  k dispozícií je 2 a 4 radový výmenník

 • rám je z pozinkovanej ocele

 • vzdialenosť lamiel je 2.0 mm, čo zodpovedá DIN EN 13053

 • termostat pre ochranu proti mrazu je už inštalovaný na ráme ohrievača

PKW - chladič:

 • možno zakúpiť pre všetky SupraBox COMFORT (prechody kruhové; u SupraBox COMFORT 3500 H a 5000 H bez prechodov)

 • k chladeniu privádzaného vzduchu

 • rám je z pozinkovanej ocele

 • vaňa kondenzátu je z hliníka AlMg3, odvod kondenzátu 1/2 "

 • vzdialenosť lamiel je 2.5 mm, čo zodpovedá DIN EN 13053

Náhradné filtre, filter pre odvod vzduchu M5

 • možno získať pre všetkých SupraBox COMFORT

Náhradné filtre, filter pre prívod vzduchu F7

 • možno získať pre všetkých SupraBox COMFORT

Rozmrazovanie a ochrana proti zamrznutiu

Namŕzanie tepelného výmenníka:

Spolu s klesajúcou vonkajšou teplotou klesá tiež povrchová teplota protiprúdového doskového výmenníka tepla. Ak táto teplota klesne pod hranicu kondenzačnej teploty, na dosku výmenníka tepla padá kondenzát. Kondenzačná teplota je pritom závislá na absolútnej vlhkosti odvádzaného vzduchu. Kondenzačná energia vody síce zvyšuje stupeň účinnosti protiprúdového doskového výmenníka tepla, ktorý sa vzťahuje k privádzanému vzduchu, za určitých okolností tu môže však dôjsť k namŕzaniu.

Ak budú zariadenia radu SupraBox COMFORT používané v aplikáciách, u ktorých je odvádzaný vzduch len málo zaťažený vlhkom, môže spätná rekuperácia tepla pracovať bez strát aj hlboko pod -10 °C. Ak však odvádzaný vzduch pochádza z vlhkých priestorov, je veľakrát nutné zaistiť už od -5 ° C opatrenia vedúce k ochrane pred namŕzaním.

Keďže sa priemerná vonkajšia teplota v strednej Európe nachádza počas vykurovacej sezóny spravidla výrazne nad 0 ° C, jedná sa teda v priebehu roka len o málo dní, po ktoré je nutné zaistiť ochranu pred namŕzaním. Preto má, v tejto oblasti, znižovanie stupňa účinku na efektivitu prístroja v priebehu celého roka úplne nepatrný vplyv.

Inteligentný 3 sekvenčný koncept rozmrazovania:

Všetky kompaktné vetracie prístroje radu SupraBox COMFORT obsahujú inteligentný 3 sekvenčné koncept rozmrazovanie. Zvláštnosťou tu je, že sa integrovaný bypass prístrojov NEPOUŽÍVA k rozmrazovaniu protiprúdového doskového výmenníka tepla. Môžeme sa zriecť vysoko dimenzovaných ohrievačov, pretože nedochádza k obídeniu spätné rekuperácie tepla.

V závislosti na nastaveniach, ktoré boli vykonané pri sprevádzkovaní, a od používaného príslušenstva, sú k dispozícii pre rozmrazovanie protiprúdového doskového výmenníka tepla až 3 sekvencie. Tieto budú nasledovne vysvetlené.

Protiprúdový doskový výmenník tepla je kontrolovaný vzhľadom k namŕzaniu pomocou senzoru rozdielov tlakov. Ak dôjde k namrznutiu výmenníka tepla, senzor rozdielov tlakov túto zmenu zaznamená a zaháji plne automaticky, cez reguláciu, proces rozmrazovania.

Pri sprevádzkovaní môže byť definované, ktoré stratégie rozmrazovania (sekvencie) budú použité:

 • Ak je umožnený nerovnovážny stav ventilátorov (nastaviteľne cez ovládaciu jednotku) dôjde v prípade namrznutiu k redukcii ventilátora pre prívod vzduchu o 30%, aby teplejšie odvádzaný vzduch zaistil rozmrazenie.

 • Ak je pripojené (súčasť príslušenstva) a zvolené (nastaviteľne cez ovládaciu jednotku) elektrické predhrievanie, dôjde v prípade namrznutiu k jeho aktivácii a k ​​predhriatiu vonkajšieho vzduchu, ktorý rozmrazí výmenníky tepla.

 • Ak sú zvolené obe možnosti, dôjde najprv k redukcii prívodného vzduchu. Ak to nie je dostačujúce, dôjde po 5 minútach k zapnutiu predhrievania.

 • Ak obe opatrenia nebudú účinné, resp. nebude možné spustiť ani jednu z nich (chýbajúca voľba opatrení) dôjde k deaktivácií SupraBox COMFORT a oznámenie alarmu. Po 10 minútach spustí SupraBox COMFORT samostatne ventilátory a dôjde k opätovnému rozmrazovaniu -  sekvencií. Potvrdenie alarmu nie je nutné.

Ochrana pred námrazou pomocou predhriatia ako prevencia:

Voliteľne; je možné na ovládacej jednotke prístrojov SupraBox COMFORT nastaviť, že má byť predhrievanie vykonávané preventívne. V tomto prípade potom dôjde k zapnutiu predhrievaniu už pri určitej vopred nastavenej vonkajšej teplote, aby došlo k zabráneniu zamrznutia výmenníka tepla.

Stiahnuť: