C.E.S.

Predajné priestory

Predajné priestory možno, podľa stavebných okolností, vetrať pomocou centrálnych či decentrálnych vetracích prístrojov. Vhodným riešením sú aj modulové klimatizačné jednotky Airbox a kompaktné klimatizačné prístroje radu SupraBox COMFORT. Ako jednoduchá varianta  sú ponúkané strešné ventilátory alebo ventilačné boxy.

Kúpne správanie zákazníkov je významne ovplyvnený ich náladou. Vedľa výzdoby a ponuky tovaru existuje veľa faktorov, ktoré príjemné pocity zákazníkov silne ovplyvňujú. Dobre klimatizované predajné priestory sú zamestnanci i zákazníkov, vnímané ako faktor zvýšenej atraktivity.

Naše dverové vzduchovej clony ponúkajú ideálne riešenie na zabezpečenie príjemnej klímy v predajniach.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.