C.E.S.

Veterné elektrárne

Ako sa bude vyvíjať zabezpečenie energií v budúcnosti? Z dôvodu schválených zmien energií sa do popredia záujmu spoločností zaoberajúcich sa zabezpečovaním prúdu dostáva získavanie energie pomocou veterných elektrární. Dôležitou súčasťou zariadenia pre veternú energiu je ochrana jeho jednotlivých častí pred prehriatím. Nie je dôležité, či sa jedná o vetranie gondol, chladenie generátora, vetranie spínacích skríň, chladenie vežového vzduchu alebo chladenie meničov a transformátorov. Naše ventilátory sú vhodné pre každú požiadavku v oblasti veterných elektrární. Spolu s dlhoročným rozvojom nášho know-how došlo aj k rozvoju týchto ventilátorov na najvyššiu technickú úroveň.

Ponúkame flexibilné riešenie pre:

  • optimálne vedenie vzduchu
  • minimálnu údržbu
  • optimalizované hlukové vlastnosti
  • najrôznejšie prevádzkové napätie (pri 50/60 Hz)
  • maximálny stupeň účinnosti u variabilných počtov otáčok
  • bezchybná prevádzka pri vibráciách a špičkách napätia
  • úsporná inštalácia priamym pohonom prostredníctvom motorov s vonkajším rotorom

Pestré spektrum výkonov pre veterné elektrárne

Vetranie gondol:

Gondola u veternej elektrárne zahŕňa mnoho technicky náročných konštrukčných dielov, ktoré do okolia vydávajú teplo. Pre bezchybnú prevádzku zariadenia je správny odvod tepla nevyhnutne dôležitý. Túto úlohu preberajú napríklad naše ventilátory konštrukčnej triedy DRA, AND a DQ / DR.

Chladenie generátora:

V generátore dochádza k premene kinetickej (pohybovej) energie na energiu elektrickú. U týchto zmien dochádza k stratám tepla. Aby sme zabránili škodlivému prehriatiu generátora, je nutné vzniknuté tepelné straty odvádzať. Pre túto úlohu sú najlepšie ventilátory konštrukčnej triedy DRA.

Ventilácia spínacích skríň:

Pre perfektné zladenie komponentov veterné elektrárne sú spínacie skrine neodmysliteľné. Aj tu je, z dôvodu ochrany citlivých elektrických konštrukčných dielov pred prehriatím, nutný dostatočný odvod tepla. Špeciálne pre túto oblasť použitia sú vyvinuté voľné obežné kolesá v rôznych prevedeniach a ďalej ventilátory konštrukčného radu ERA.

Chladenie obehového vzduchu veží:

Chladenie obehového vzduchu u veží veterných elektrární je možné vykonávať len s veľkými prietokmi. Z tohto dôvodu sa používajú rôzne axiálne ventilátory a obežné kolesá so štandardnými motormi triedy DKNM / DKNB / DKNR.

Chladenie meničov a transformátorov:

Aj chladenie iných elektronických komponentov, ako sú meniče a transformátory, pre nás nie je problém. Pritom nie je dôležité, či chladenie prebieha v gondole či na podnoži veternej elektrárne.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.