C.E.S.

ECFanGrid

REDUNDANTNÉ - KOMPAKTNÉ – FLEXIBILNÉ

Vlastnosti:

EC Ventilátorová stena Rosenberg sa skladá z niekoľkých paralelne pracujúcich ventilátorov. Výsledný prietok je úmerný počtu použitých ventilátorov, pričom tlakové podmienky zostávajú zachované. Použitie EC ventilátorov je nielen efektívny, ale je tak vytvorený zladený celok (elektroniky, motora a obežného kolesa), ktorý zníži náklady pre individuálne požiadavky na ventiláciu.

Použitie:

 • VZT jednotky (nové jednotky)
 • rekonštrukcie starších zariadení
 • výhody EC ventilátorové steny Rosenberg
 • jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
 • ochrana proti poruche pomocou multiplikácií ventilátorov
 • vysoko účinná EC technológie
 • kompaktné a prispôsobivé riešenie
 • predurčené pre rekonštrukcie VZT jednotiek
 • jednoduchosť údržby a výmeny
 • jednoduché čistenie, pretože podlaha je prístupná
 • veľké prietoky vzduchu
 • jednotné prúdenie pre ďalšie VZT komponenty
 • menej nízkofrekvenčného hluku (kratšie tlmiče hluku)
 • úspora hmotnosti
 • jednoduchá implementácia regulátorov prietoku, tlaku a teploty

Príklady použitia:

Sledujte YouTube kanál spol. Rosenberg. Tu boli zdokumentované niektoré použitia, pri ktorých sú staré jednotky nahradzované EC ventilátorovými stenami.

Neváhajte a kontaktujte nás: rosenberg@rosenberg.sk

Máme vhodné riešenie pre vašu aplikáciu!

Na stiahnutie: