C.E.S.

Dverné clony

Úspora nákladov za vykurovanie a chladenie pri zvýšenom komforte

Nová a atraktívna generácia dverových vzduchových clôn spoločnosti Rosenberg je ideálnym riešením pre udržanie príjemnej klímy v priemyselných prevádzkach, predajných priestoroch a verejných budovách, kde zostávajú vstupné dvere otvorené alebo sú často otvárané.

Dverné vzduchové clony spoločnosti Rosenberg generujú prúd vzduchu pri vstupnej oblasti a pôsobí ako neviditeľná clona, ​​ktorá dokáže vzduch v miestnosti efektívne odtieniť od vonkajšieho vzduchu. Týmto je možné nielen redukovať náklady na kúrenie a chladenie, zvýšime tak súčasne aj komfort pre osoby v miestnosti (zamestnanci, zákazníci a i.).

Použitie dverových vzduchových clôn nám umožňuje neobmedzený pohľad do vnútorných častí miestnosti, čo je súčasne pozvaním k ľahkému a pohodlnému vstupu pre zákazníka. Vzduchové clony sú ochranou proti zime a vysokým teplotám a minimalizujú prienik prachu, odpadových plynov, nečistôt a hmyzu do budovy. Navyše táto clona zabezpečuje pozitívny efekt pre bezpečný presun tovaru (ochranu proti úrazu).

Aby sme mohli v maximálnej miere využiť tieto výhod, je nutné zvoliť vhodnú vzduchovú clonu. Do výberu je nutné zahrnúť vplyvy ako je pretlak, podtlak, pohyb vzduchu, pozícia dverí, schody medzi dverami, protiľahlé dvere a výška ich konštrukcie.

Prehľad produktov:

Model

Prevedenie

Výška osadenia

Variant

Použitie

OPTIMA
-
Do 2,2 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Malé predajne, kiosky, prieniky
WINDBOX
S/M/G
S = do 2,5 m
M = do 2,8 m
G = do 3,2 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Stredne veľké predajne
WINDBOX
L/XL
L = do 4,5 m
XL = do 7,0 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Stredne veľké a veľké priestory
EC WINDBOX
G
G = do 3,2 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Efektívne dverné vzduchové clony pre stredné veľké a veľké priestory
ZEN
RUND
M/G
M = do 2,8 m
G = do 3,2 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Dekoratívne dverné vzduchové clony pre stredné veľké a veľké priestory
MAX
MAXWELL
-
Do 5,0 m
Do 6,0 m
A = bez ohrevu
E = elektrický ohrev
P = vodou ohrievaný výmenník
Priemyselné dvere a brány, rampy a podobne

Výberové parametre pre výber vhodnej vzduchovej clony:

  • Inštalačná výška, meraná od výtokovej trysky k zemi
  • Rozmery dverí
  • Pozícia budovy na stanovenie nutnej úrovne ochrany pred poveternostnými vplyvmi (smer vetra)
  • Odhadnutie efektov prievanov v budove, ktoré možno očakávať (dvere, otvory a iné)
  • Počet poschodí, ktoré sú vzájomne spojené voľným prístupom (napr. Eskalátory)
  • Rozdiely tlakov medzi vnútornou a vonkajšou časťou budovy
  • Vlastnosti dverí ako: vždy otvorené, ručné otváranie, otočné dvere, kyvadlové dvere, brány a iné.
  • Vlastnosti vetrania priestoru a klimatizačné zariadenia
  • Disponibilita zásobenia energiou (pripojenie k prúdu a vode)
  • Druh priestoru (komfortný, štandardný, priemyselný)


V prípade záujmu môžete navštíviť web stránku našej dcérskej spoločnosti AirTecnics, ktorá tieto dverné clony vyrába:

https://www.vzduchoveclony.com/ 


Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.