C.E.S.

Sídlo spoločnosti

Podnikateľské centrum

Hroncova 3, 040 01 Košice

Tel.: 00421 – 55 / 632 00 32

Email: rosenberg@rosenberg.sk

Sekretariát:

Zuzana Vavreková          vavrekova@rosenberg.sk             00421 - 55 / 632 00 32

Obchodný zástupcovia:

Ing. Jaroslav Farkaš        farkas@rosenberg.sk                   00421 / 903 609 793

Ing. Dávid Schaller          servis@rosenberg.sk                    00421 / 902 191 497

Vedenie:

Ing. Ctibor Schaller         schaller@rosenberg.sk                 00421 / 903 609 733