C.E.S.

Ventilátory s EC pohonom

Spoločnosť Rosenberg ponúka veľké množstvo energeticky efektívnych ventilátorov s EC -pohonom v oblasti štandardných ventilátorov, ventilátorov pre aplikácie OEM a ventilátorov pre použitie vo vetracích zariadeniach. Ventilátory EC sa používajú všade tam, kde je požadované hospodárne využívanie energie a jednoduchá regulácia, ktorá prebieha na základe skutočnej potreby vetrania. Integrovaná elektronika zaisťuje neustále optimálnu reguláciu ventilátora EC. Stačí iba riadiaci signál.

Riadiaca prevádzka:

Pri režime riadiacej prevádzky možno plynulo nastaviť počet otáčok ventilátora cez nastavenú hodnotu 0-10 V alebo 4-20 mA. U ventilátorov EC s elektronikou je možné riadiť počet otáčok v rozsahu 0 ... 100% menovitých otáčok.

Regulačná prevádzka:

V režime regulačnej prevádzke ventilátor EC porovnáva predpísanú nastavenú hodnotu so skutočne nameranými a prispôsobuje počet otáčok v súlade so stanovenými požiadavkami. Meraná veľkosť (tlak, prietok, teplota, CO2 ...) musí byť k dispozícii formou elektrického signálu o hodnotách 0-10 V ev. 4-20 mA.

Modbus prevádzka:

Pri režime modbusovej prevádzky možno ventilátor EC pripojiť a riadiť cez rozhranie RS-485.

ECParam:

S bezplatným softvér ECParam spoločnosti Rosenberg je možné cez USB na menič RS485 vykonať nastavenie ventilátora EC a vyčítať aktuálne prevádzkové stavy (zmeny druhu prevádzky, zadanie individuálneho minimálneho a maximálneho počtu otáčok a mnoho ďalšieho).

Technológia EC je k dispozícií pri nasledujúcich ventilátoroch:

Radiálne ventilátory

Axiálne ventilátory

Potrubné ventilátory

Kanálové ventilátory 

Strešné ventilátory

Boxové ventilátory

Voľné obežné kolesá

Dverné clony