C.E.S.

Vetranie elektrorozvádzačov

U väčších budov s komplexnými elektronickými sieťami je pre lepší prehľad dôležitá centrálna správa. Riadenie a regulácia týchto systémov prebieha cez rozvádzača. Ak dôjde k výpadku niektorého rozvádzača, môže dôjsť k výrazným škodám. Vinníkom sú časté prehriatia a tým spôsobené poškodenie elektrických komponentov.

Ako ochranu proti tomuto prehriatiu odporúčame chladenie s efektívnymi ventilátormi - nie je dôležité, či budú využité pre reguláciu alebo meniče.

Naše ventilátory sú inštalované priamo v rozvádzači a zodpovedajú úsporným požiadavkám na miesto, sú špeciálne navrhnuté, vyvinuté a vyrobené podľa vašich požiadaviek.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.