C.E.S.

Výhody EC technológie

Stručný prehľad výhod:

  • vysoký stupeň účinnosti
  • malá spotreby prúdu
  • integrovaná funkcia kontroly (Teploty motora, blokovanie obežného kolesa a mnoho ďalšieho)
  • jednoduché pripojenie (plug & play)
  • rozšírená funkčnosť (regulácia tlaku a mnoho iného)
  • kompaktná spôsob konštrukcie

Energetická efektívnosť:

Inžinieri spoločnosti Rosenberg vrátane jej technikov stále pracujú na zlepšovaní energetickej efektívnosti našich výrobkov - a to s úspechom: Motory s modernou technológiou EC dosahujú stupňa účinnosti presahujúcej 90% s úsporou až 50% energie v porovnaní s dostupnou motorovou technikou. V porovnaní s EN 60034-30 majú motory EC spoločnosti Rosenberg stupeň účinnosti, ktorý presahuje IE4. Nízka spotreba energie pritom neprispieva iba k ochrane životného prostredia, znižuje navyše zákazníkom prevádzkové náklady.

Rozšírená funkčnosť:

Technológia EC ponúka viac ako čistú efektivitu. Motory EC spoločnosti Rosenberg sú úplne bez nároku na údržbu a sú nehlučné. Integrovaná a inteligentná elektronika navyše preberá riadiace, regulačné, komunikačné a kontrolné úlohy. Plynulé nastavenie počtu otáčok je rovnako tak realizovateľné, ako inštalácia reguláciou tlaku, prietoku alebo kvality vzduchu. Dochádza k automatickej kontrole prevádzkových parametrov, ako napríklad napätie alebo teplota. Naše výrobky EC týmto spĺňajú najvyššie nároky, čo do energetickej efektívnosti, hospodárnosti a vysokej kvality vzduchu.

Amortizácia:

Kvalita sa vypláca a pri porovnaní s bežnými motormi sa naše, o trošku drahšie motory, odpisujú väčšinou počas kratšej doby prevádzky vďaka svojej nižšej energetickej spotrebe a nepatrným nákladom na inštaláciu (nie je nutný žiadny riadiaci prístroj transformátora, istič motora, bimetalový vyhodnocovací prístroj, menič kmitočtu alebo fázové riadenie).