C.E.S.

Priemyslové využitie

Mnoho zamestnancov a zamestnávateľov trávia svoj pracovný čas úplne alebo čiastočne v dielňach, zlievárňach alebo výrobných a skladovacích halách. Znečistenie a ohrevy vzduchu, ktoré vznikajú v priebehu rôznych činností, sú v tejto oblasti stále väčším problémom. Výmena čerstvého vzduchu je preto veľkou témou pri plánovaní resp. renováciu starších priemyselných hál. Naše výrobky pre priemyselné vetranie a odvetrávanie zabezpečujú čerstvým vzduchom rôzne oblasti priemyslu a zlepšujú týmto dodatočne (zamestnaneckú) klímu.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.