C.E.S.

Riadiace a regulačné prvky

Regulátor MultiControl – MTC:

MTC-Multicontrol je multifunkčný ovládač s integrovaným displejom, ktorý bol vyvinutý pre použitie s EC ventilátormi. Plášť je vyrobený z plastu, na miesto určenia je ho možné pripevniť pomocou dvoch skrutiek. Integrované týždenné ovládanie je programovateľné pomocou nastaviteľného bodu: deň / noc a môže nezávisle zapnúť / vypnúť jednotku. Prostredníctvom vopred definovaných programov je možné kontrolovať tlak, objemový prietok, teplotu, vlhkosť a Multicontrol je tak všestranný. MTC je vybavený dvoma riadiacimi výstupmi (dva výstupy 0-10V) a výstupným relé. Ďalšie informácie nájdete v našich informáciách o produktoch.

Potenciometer POT 1:

10 kΩ potenciometer umiestnený v krabičke s vypínačom. Rozsah každého je 0-100% pre 100% manuálne nastaviteľnú hodnotu otáčok EC ventilátora. Potenciometricky je vhodný pre montáž na i pod omietku. Všetko potrebné je už súčasťou dodávky.

Potenciometer POT 2:

10 kΩ potenciometer umiestnený v krabičke. Rozsah stupnice je usporiadaný vzostupne za účelom 100% manuálne nastaviteľných požadovaných otáčok. Regulátor má kolískový vypínač určený pre spustenie EC ventilátora a rovnako aj zelenú a červenú LED diódou pre zobrazenie stavu (prevádzka / porucha).

Potenciometer POT 3:

Výstupné napätie 10 V je rozdelené do 3 prepínacích stupňov. Pomocou vnútorného potenciometru je možné požadovanú hodnotu napätia meniť  pri 1. a 2. stupni. Stupeň 3 je úmerný napätiu 10V. Zapnutie / vypnutie je sprostredkované stupňom 0. Trojstupňový potenciometer je vhodný pre montáž na i pod omietku. Všetko potrebné je už súčasťou dodávky.

Motorový chránič MSE/MSD:

Ochranné zariadenia motorov Rosenberg sú vybavené prepínačom zapnúť/ vypnúť, sieťovým stýkačom a svetelným indikátorom prevádzky. Sú určené pre príkony motora 1,3kW u modelov E (jednofázové) a pre príkony 2,5kW u modelu D (trojfázový).

Päť stupňový regulátor RE/RTE/RTD:

Päť stupňový regulátor so sieťovou ochranou a svetelnou indikáciou prevádzky pre transformátorovú reguláciu napäťovo regulovateľných motorov. U pripojeného motora / ventilátora je možné pomocou zabudovaného otočného prepínača nastaviť 5 výkonnostných stupňov. Stupeň 1 zodpovedá najnižším otáčkam. Stupeň 5 zodpovedá najvyšším otáčkam. riadiaci obvod regulátoru je chránený poistkou 2A. Regulátory RTE / RTD sú taktiež dostupné s pripojením na sledovanie prietoku a vstupom pre plynový solenoidový ventil (RTE..G / RTD..G). Monitorovanie prietoku musí byť v prúde vzduchu ventilátora. Ak je ventilátorom dodávané množstvo vzduchu dostatočné, plynový solenoidový ventil je aktivovaný snímačom prietoku. Rozsah použitia týchto zariadení je predovšetkým zameraný na odsávanie z kuchýň s plynovými spotrebičmi.

Transformátor pre zabudovanie do rozvádzača TE/TD:

Auto transformátory (podľa VDE 0550) pre jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd s piatimi výstupmi, montážnymi pätkami a pripojovacími svorkami. Maximálna prípustná teplota okolia je 40 ° C

Elektronický regulátor otáčok ED:

Tento potenciometrický regulátor je určený na reguláciu otáčok ventilátorov s napäťovo regulovateľnými jednofázovými indukčnými motormi. Otáčky sú regulované znížením napätia pomocou výkonových tyristorov v celom rozsahu 0-230V. K regulátoru môže byť pripojené niekoľko ventilátorov za predpokladu, že ich súčet prúdov neprekročí menovitý prúd regulátora. Regulácia je vykonávaná pomocou otočného spínača. Vo vnútri regulátora je nastaviteľný potenciometer, ktorý umožňuje nastavenie minimálnych otáčok ventilátora.

Servisný vypínač GS:

Prepínače zapni / vypni patria do kategórie použitia AC-23 (spínanie motorov alebo iných vysoko induktívnych záťaží) podľa DIN VDE 0660 časť 100. Predpisy uvedené v DIN VDE 0113 časť 1 platia pre bezpečnostné alebo elektrické zariadenia strojov. Krytie IP55.

Prepínač zapni / vypni je k dispozícii taktiež v Ex prevedení pre ochranu proti výbuchu podľa CENELEC a IEC.