C.E.S.

Hotely

Prianím hostí v hoteloch je zabezpečenie maximálne komfortného a príjemného pobytu. S našimi ventilátormi a vetracími prístrojmi možno zabezpečiť nielen príjemnú klímu, ale aj prísun čerstvého vzduchu. V hoteloch sa stretávame s najrôznejšími požiadavkami na zaistenie čerstvého vzduchu a tieto sú pre nás zvláštne výzvou ..

Optimálne riešenie požiadaviek našich zákazníkov ponúkame v nasledujúcich oblastiach hotelierstva:

  • konferenčné priestory
  • Hotelové izby
  • hotelové vestibuly
  • reštaurácie
  • Strechy (možnosti inštalácií)

Konferenčné priestory:

Zariadenie SupraBox DELUXE je ideálnym riešením pre konferenčné miestnosti a rešpektuje i možnosti prostredia. Aby výmena vzduchu neprebiehala príliš hlasno, boli tieto kompaktné vetracie prístroje vyvinuté na svoju činnosť pri veľmi nízkej hlučnosti. Aj nové dizajn týchto prístrojov už nie je tŕňom v oku a svojimi magnetickými čelnými plechmi môže slúžiť ako magnetická tabuľa. Navyše prostredníctvom zníženia obsahu CO2, spätným ziskom tepla, ale aj jemnú filtráciou peľov a prachu, je možné kvalitu vzduchu v konferenčných priestoroch výrazne zlepšiť. Inštalácia a sprevádzkovanie prístrojov je navyše veľmi jednoduché a flexibilné.

Hotelové izby:

Hotelové izby sú najdôležitejším miestom hotelov a musia zaisťovať možnosť komfortného ubytovania. Optimálnym riešením pre zabezpečenie príjemnej klímy je SupraBox COMFORT, ktorý tieto náročné požiadavky úplne spĺňa. Kompaktné vetracie zariadenie so spätnou rekuperáciou tepla ukazuje, s akou energetickou efektivitou a tichosťou možno prístrojovej vetranie vykonávať. Pomocou kompaktného vetracieho zariadenia je možné zaistiť výmenu vzduchu naraz vo viacerých izbách.

Hotelové vestibuly:

V hotelových vestibuloch dochádza, z dôvodu veľkých vstupných dverí hotela, oveľa častejšie k prieniku nepríjemných teplôt. Pomocou dverových vzduchových clôn možno tento problém úspešne vyriešiť.

Reštaurácie:

U veľkých a priemyselných kuchýň je výmena vzduchu veľmi dôležitá. S našimi ventilátormi meníme odpadový vzduch s obsahom nečistôt a tuku za čerstvý. Špeciálne kuchynské odťahové boxy alebo tiež zariadenie Unobox-ME sú inštalované do potrubných systémov a sú prispôsobené požiadavkám kuchýň. Vedľa komory s obežným kolesom, ktorá je ľahko čistiteľná sa nachádza motora mimo prúdu vzduchu, týmito ventilátormi je možné prepravovať aj veľmi horúca médiá.

Strechy:

Prevádzkovatelia hotelov majú záujem obytné plochy organizovať takým spôsobom, aby boli čo najpriestrannejšie. A z tohto dôvodu môžu práve modulové klimatizačné jednotky v hotelových komplexoch tvoriť prekážky. Prístroje Rosenberg umožňujú inštaláciu vetracích zariadení na streche. Ďalšou výhodou, ktorá z toho vyplýva, je centrálne ovládanie na prístroji. Vedľa skriňových klimatizačných zariadení sú strešné ventilátory vhodnou priestorovo úsporným variantom.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.