C.E.S.

Udelené označenia

Značka energeticky efektívne technológie (EC):


Made in Germany:

Vývoj a výroba energeticky úsporných motorov EC prebieha výlučne na modernej výrobnej linke materskej spoločnosti v Künzelsau. Kombináciou know-how a inovatívnou výrobnou technológiou dosahujeme kvality, ktorá spĺňa aj najvyššie požiadavky.


Smernica ekodizajn (ErP):

Európskou úniou bolo Smernicou ekodizajn 2009/125 / EG (ErP) nariadené dodržiavanie minimálnych požiadaviek energetickej efektívnosti pre významné spotrebiče energie.

Ventilátory EC spoločnosti Rosenberg spĺňajú všetky tieto platné hraničné hodnoty na 100%.


Overená precíznosť:

V našich firemných laboratóriách sú k dispozícii moderné meracie zariadenia, ktorými vykonávame meranie a analýzy elektrických, prúdových a spínacích vlastností našich ventilátorov a skriňových klimatizačných zariadení. Naše komorové skúšobne sú v pravidelných intervaloch preverované a certifikované inštitútom TÜV Süd v súlade s DIN EN ISO 5801. Takto je z nezávislého miesta potvrdzovaná spoľahlivosť a presnosť použitých testovacích zariadení a tým i precíznosť výkonnostných údajov našich výrobkov.