C.E.S.

Nemocnice

Téma hygieny je v nemocniciach a najmä na operačných sálach stavaná na najvyššiu priečku. V tejto súvislosti kladú nemocnice na prívod a odvod vzduchu vo svojich budovách zvláštne požiadavky. Modulové klimatizačné jednotky Airbox v prevedení podľa DIN 1946/4 týmto požiadavkám zodpovedajú!

Hygienické požiadavky na jednotlivé boxy:

 • absolútne nemožno akceptovať také usporiadanie plochy, ktoré by umožňovalo usadenie nečistôt
 • používané materiály musia byť odolné voči oteru a pôsobeniu dezinfekciou
 • bočné steny a všetky komponenty, ktoré sa nachádzajú v prúde vzduchu, sú zinkované a majú povrchovú úpravu
 • dno vrátane zásuvných inštalácií, ktoré sa dostávajú do kontaktu s kondenzátom, sú z nerezovej ocele alebo hliníka
 • bezpórové tesnenie
 • všetky pevne inštalované komponenty musia byť prístupné z obslužných otvorov
 • všetky komponenty je potrebné počas inštalácií chrániť proti znečisteniu a poškodeniu
 • možno inštalovať iba vane kondenzátov, ktorých všetky bočné steny sú pod uhlom
 • u filtrov a ventilátorov je nutné používať priehľadný priezor a osvetlenie

Hygienické požiadavky na filtre:

 • v závislosti na triede priestore sa používajú 2 alebo 3 stupňová filtrácia
 • výmena filtrov je možná len zo strany prístupu znečisteného vzduchu
 • u filtrov, ktoré sú opatrené antimikrobiálnym povlakom, je nutné disponovať dokladom o jeho účinnosti a toxickej nezávadnosti
 • zabezpečenie kontroly diferenčného tlaku filtra bez tesniacej kvapaliny
 • možné používať len tesniaci profil s uzavretými pórmi

Hygienické požiadavky na výmenníky tepla:

 • rám ohrievača je z pozinkovanej ocele, lamely sú z hliníka / medi alebo pozinkovanej ocele
 • rámy chladiča sú z nerezovej ocele alebo hliníka (AlMg), povrchy lamiel sú opatrené vrstvou hliníka (AlMg) alebo medi, zberače sú z hliníka
 • všetky časti mokrých oblastí sú umývateľné
 • všetky prípoje kondenzátu sú radené na rovnakej strane
 • náhľad na chladič je realizovaný z oboch strán
 • vzdialenosť lamiel je minimálne 2,5 mm

Hygienické požiadavky na rekuperátory:

 • povrchová úprava rotora a doskového výmenníka: rámy sú pozinkované, lamely sú opatrené epoxidovou živicou alebo hliníkom
 • vane na strane prívodu a odvodu vzduchu sú z nerezovej ocele
 • systémy spätnej rekuperácie tepla je nutné začleňovať zo strany prívodu vzduchu po prvom filtračným stupni
 • v priestoroch, v ktorých nie je povolené vetranie mimo vnútorný priestor, je možné používať len systémy, ktoré vylučujú prenos látok z odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.