C.E.S.

Výrobné a skladovacie haly

Optimálny prívod a odvod vzduchu je veľmi dôležitý najmä u priemyselných budov. Veľké výrobné a skladovacie haly majú z dôvodu vysokých priestorov problémy najmä v zimnom období, kedy tu dochádza k veľmi rýchlemu ochladeniu.

Výrobné závody majú záujem svoje výrobnej plochy organizovať takým spôsobom, aby boli čo najpriestrannejšia. A práve z tohto dôvodu môžu práve skriňové klimatizačné prístroje vo výrobných halách tvoriť prekážky. So strešnými ventilátormi a modulovými klimatizačnými jednotkami spoločnosti Rosenberg, v prevedení, ktoré sú odolné voči poveternostným vplyvom, možno uložiť vetracie techniku ​​na nevyužité plochy striech.

Brány hál v priemyselných budovách sú viackrát denne otvárané. Z tohto plynúca výmena objemov vzduchu medzi vonkajšou a vnútornou oblasťou vedie k významným stratám energie. Efektnými dvernými vzduchovými clonami možno stratám energie zabrániť. Neviditeľnou vzduchovou bariérou dôjde k vzájomnému oddeleniu oboch oblastí. Zníženie nákladov na kúrenie, zamedzenie prievanu a zachovanie klímy vo vnútri budovy nám zabezpečí zvýšený komfort pri nízkych nákladoch.

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.