C.E.S.

Modulové klimatizačné jednotky

Všeobecne:

Nie vždy sú požiadavky na klimatizačné zariadenia rovnaké. Zatiaľ čo pre niektoré oblasti použitia stačí iba jedna jednoduchá výmena vzduchu, u iných oblastí použitia existujú pomerne veľmi vysoké požiadavky ohľadom teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu.

Skriňové klimatizačné jednotky Rosenberg radu Airbox sú modulárne konštrukcie a individuálne konfigurovateľné. Preto je možné, pre každý jednotlivý prípad, rýchlo a bez komplikácií, zostaviť zodpovedajúce riešenie stavebnicovým systémom. Ako v oblasti špičkovej techniky high-tech, tak v klasickej technickej výbave budov zaisťujú skriňové klimatizačné prístroje spoločnosti Rosenberg čistý a správne temperovaný vzduch. Možné sú prevedenia spĺňajúce požiadavky na odolnosť proti poveternostným vplyvom aj pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane certifikovaných hygienických variantov.


Prehľad výrobných radov

Prístroje sa skladajú z rámovej konštrukcie s dvojvrstvovou výplňou a sú hlukovo aj tepelne izolované. Jednotlivé moduly ako filter, ventilátor, ohrievač, chladič, spätná rekuperácia tepla, tlmič hluku i materiály rámu sú zostavované individuálne podľa požiadaviek zákazníkov. Rad F40 je zhotovený v bezrámovom prevedení. Panely sa k sebe vzájomne spájajú skrutkami, takým spôsobom, aby vnútorná strana prístrojov bola hladká a tým hygienicky nezávadná.

Skriňové klimatizačné prístroje, ktoré sú vybavené rámom (rada Airbox A20, S40, S60, T60) majú konštrukciu rámu z hliníka alebo z pozinkovaného oceľového profilu a spojovacích dielov, buď z tlakovo liateho hliníka alebo umelej hmoty. Dvojvrstvové panely sú v pri Airbox A20, F40, S40, S60 a T60 v prevedení s izoláciou z nehorľavej, hlukovo aj tepelne tesniacej minerálnej vlny. Vedľa pozinkovaných oceľových panelov a rámových konštrukcií možno zvoliť aj prevedenie ocele s povrchovým náterom, z hliníka či nerezovej ocele. Pre moduly s menšími rozmermi sa základový rám vyrába v rôznych výškach (100, 300, 500 mm) z pozinkovaného, ​​opracovaného oceľového plechu. Väčšie moduly majú zváraný základový rám (so základným náterom alebo pozinkovaný).


AirBox A20

AirBox F40

AirBox S40

AirBox S60

AirBox T60

Hrúbka panelu:

20 mm

40 mm

40 mm

60 mm

60 mm

Rám:

3 mm hliníkový profil

Bezrámové prevedenie

1,5 mm oceľ pozinkovaná alebo nerez

1,5 mm oceľ pozinkovaná

1,5 mm hliník s prerušenými tepelnými mostmi


Efektívnosť energie:

Pre energetickú efektívnosť skriňového klimatizačného zariadenia sú dôležité rýchlosti vzduchu vo svetlom priečnom reze prístroja aj elektrický príkon ventilátora, v závislosti na prietoku a zvýšenie tlaku. Pri kombinovanom skriňovom klimatizačnom prístroji so spätnou rekuperáciou tepla (WRG) je zohľadňovaný aj stupeň účinnosti a tepelná strata spätnej rekuperácie.

Pre dimenzovanie rýchlosti vzduchu v kombinovanom skriňovom klimatizačnom prístroji, elektrického príkonu ventilátorov a efektívnosti spätné rekuperácia tepla sa riadime podľa zákonných požiadaviek nemeckých predpisov pre úsporu energie (EnEV) a požiadavky zväzu výrobcov vzduchotechnických prístrojov e.V. (RLT) Kritériá štítkov energetickej úspornosti RLT zodpovedajú norme DIN EN 13053 A1 (2011). V tejto norme je stanovené deväť tried rýchlosti vzduchu od V1 do V9, 6 tried spätnej rekuperácie tepla od H1 po H6 a šesť tried pre príkon ventilátorov od P1 po P6. Špecifický príkon ventilátora (SFP), ktorý je zabudovaný v skriňovej klimatizácií, je určený v súlade s údajmi podľa aktuálnych noriem DIN EN 13779.


Triedy efektívnosti podľa RLT-smernice 01:

Kritéria:

A+

A

B

Trieda rýchlosti vzduchu bez tepelnej úpravy vzduchu

V5

V6

V7

Trieda rýchlosti vzduchu s tepelnou úpravou vzduchu alebo WRG

V4

V5

V6

Trieda rýchlosti vzduchy s ďalšími funkciami

V2

V3

V5

Trieda príkonu

P2

P3

P4

Triedy spätnej rekuperácie tepla (4000 - 6000 prevádzkových hodín za rok)

H1

H2

H3


Triedy rýchlosti vzduchu podľa EN 13053 A1 (2011)

Trieda

Rýchlosť m/s

V1

Max 1,6

V2

> 1,6 až 1,8

V3

> 1,8 až 2

V4

> 2 až 2,2

V5

> 2,2 až 2,5

V6

> 2,5 až 2,8

V7

> 2,8 až 3,2

V8

> 3,2 až 3,6

V9

> 3,6


Presnosť výstupných dát výberového softvér klimatizačných prístrojov je pravidelne preverovaná a certifikovaný spoločnosťou TÜV SÜD v poverení Zväzu výrobcov RLT. Ďalšie údaje ku štítkom energetickej úspornosti RLT, pozri smernice RLT 01 zväzu výrobcov vzduchotechnických prístrojov e.V.