C.E.S.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Rosenberg - Slovakia spol. s r.o. bola založená v roku 1995 v Košiciach. Od tej doby pôsobí na Slovenskom trhu ako obchodná spoločnosť až do dnes. V roku 2004 sme otvorili pobočku aj v Bratislave.

V roku 2002 sa spoločnosť Rosenberg - Slovakia v Košiciach rozrástla o výrobu. Hlavným výrobným programom firmy Rosenberg - Slovakia je odlievanie odliatkov technológiou tlakového liatia, výroba magnetických obvodov a komponentov pre ventilátory. Rok 2010 bol pre nás podstatným míľnikom, podarilo sa nám celú výrobu presunúť do vlastných priestorov, ktoré sme kompletne zrekonštruovali a zariadili. Rozšíril sa tak výrobný program aj celková výrobná kapacita. V súčasnosti vyrábame hliníkové odliatky: rotory a statory pre elektromotory, lopatky ventilátorov a mnoho ďalších neoddeliteľných súčastí ventilátorov a vzduchotechnických jednotiek. Od roku 2018 sa venujeme aj ručnému navíjaniu elektromotorov.         

Spoločnosť Rosenberg - Slovakia spol. s r.o. je súčasťou nemeckej skupiny Rosenberg - Gruppe. Sme jediným autorizovaným dodávateľom ventilátorov a klimatizačných jednotiek Rosenberg a ventilátorov firmy ECOFIT a ETRI pre Slovenskú republiku.

Naša požiadavka - nekompromisná kvalita

Kombinácia ľudského know-how a inovatívnych technológií výroby dosahujeme kvality, ktorá splňuje i najvyššie nároky. Nepretržitý informačný tok, dobrá spolupráca medzi našimi zamestnancami a Vami, vážený zákazníci, sú veľmi dôležité predpoklady pre spoločné zvyšovanie výroby aj jej akosti. Počítačom riadené výrobne stroje a pracovné skupiny s samostatnou zodpovednosťou prispieva k celkovému výsledku zavádzania opatrení ku zvýšovaniu akosti a ochrany životného prostredia.

Pri dosahovaní kvality a spoľahlivosti výrobkov nerobíme kompromisy. Štandardom sú certifikáty podľa DIN EN ISO 9001, členstvo v zväze výrobcov vzduchotechnických zariadení (RTL-Herstellerverband e.V) a certifikácia vetracích prístrojov Eurovent (konštrukčné rady AirBox F40 a T60), ktoré sú potvrdením našej kompetencie know-haw pri výrobe vzduchotechnických zariadení.

Naším cieľom je spokojný a verný zákazník.