C.E.S.

Školy

V mnohých školách vládne "hustý vzduch" ...

... toto potvrdzujú vedľa aktuálnych štúdií PISA tiež vedecké výskumy, ktoré dokazujú, že kvalita vzduchu je v školských triedach na veľmi zlej úrovni. Vinu tu nesie príliš vysoký obsah kysličníka uhličitého (CO2) v priestore tried.

V posledných rokoch došlo z dôvodu budúcich úspor energií k sanáciám fasád a okien mnohých verejných budov. Najmä v Nemecku došlo v rámci konjunkturálneho balíka II k modernizácii početných škôl. Často nebola zohľadnená potreba prirodzenej výmeny vzduchu cez vonkajšie fasády budov. Výsledkom toho došlo k zvýšeniu obsahu CO2-a tým spôsobenej únave, bolesti hlavy a oslabenie sústredenia žiakov, rovnako ako zvýšená záťaž pre učiteľov žiakov, ktorí sú nútení znížené vnímanie žiakov zvládať.

Vo väčšine priestor škôl prebieha výmena vzduchu výhradne vetraním oknami, avšak iba vtedy, ak sú okná otvorené. Akonáhle sa okná zatvoria, rapídne stúpne obsah CO2. Často dôjde k dosiahnutiu "hygienicky závadných" koncentrácií CO2 vo vzduchu miestnosti.

Už pri koncentrácii CO2 väčšej ako> 1.000 ppm možno hovoriť o hygienicky hraničiacej hodnote. Táto hodnota býva spravidla prekračovaná už po veľmi krátkej dobe od vstupu osôb do miestnosti. Pritom dokonca hygienicky neakceptovateľné hodnoty prekračujúce hodnotu 2 000 ppm nie sú žiadnou výnimkou. Vysoká hladina vonkajšieho hluku, príliš nízke vonkajšie teploty a prípadné prievany, vetranie sťažujú. Situáciu ďalej komplikuje aj fakt, že pri tomto spôsobe vetrania uniká cenné teplo z miestnosti a tento vzduch je po vetraní opäť nutné náročne ohrievať.

Riešením problému je nútené vetranie ...

Prístrojové vetranie školských tried môže pomôcť spomínané problémy vyriešiť. Toto potvrdzujú aj štúdie univerzity v Dánsku, ktoré boli vykonané v dánskych triedach. Tieto štúdie dospeli k záveru, že žiaci v prístrojovo vetraných miestnostiach pracujú až o 16% efektívnejšie, než v priestoroch, ktoré sú vetrané otvorením okien. Jedine prístrojovým vetraním možno obsah CO2 v priestoroch školských tried dlhodobo udržiavať v hygienicky akceptovateľných medziach, navyše pri dodržaní podmienok komfortu (bez prieniku studeného vzduchu, bez prievanov a pod.).

Spoločnosť Rosenberg ponúka optimálne riešenie pre prístrojová vetranie v triedach, zasadacích miestnostiach, kanceláriách, klubovniach ai., Kedy sú kompaktné vetracie prístroje série SupraBox DELUXE lokálne situované:

Neváhajte nás kontaktovať!

Zaručujeme Vám, že aj pre Vaše použitie nájdeme vhodné riešenie.