C.E.S.

Regulácia

Všeobecne:

Regulácia, ktorá je prispôsobená prístrojom Airbox, poskytuje optimum komfortu a bezpečnosti pri obsluhe, kontrole a servisu zariadení. Regulačné prístroje sa vyrábajú podľa smerníc VDE a spĺňajú požiadavky platných smerníc EÚ. Tak ponúka skriňové klimatizačné prístroje spoločnosti Rosenberg spoločne s reguláciami upravenými podľa priania zákazníka optimálnu jednotku. Týmto konceptom je dosiahnuté maximálneho komfortu a najvyššieho pohodlia pri minimálnom použití energie a nákladov.

Konštrukčné rady regulácie spoločnosti Rosenberg sú vhodné pre reguláciu teplôt privádzaného a odvádzaného vzduchu, a ďalej regulácia teplôt vzduchu v miestnosti. Regulácia sa používajú na transformátorovému riadenie priamo poháňaných ventilátorov, na ovládanie štandardných motorov, meničov frekvencie a motorov EC. K realizácii početných regulačných a riadiacich úloh u vzduchotechnických zariadení sa používajú výlučne regulátory, ktoré sú spoľahlivé a umožňujú vysokú presnosť regulácie.


Kompaktný regulátor konštrukčného radu MSD..TR a RTE / D..TR:

Rad kompaktných regulátorov MSD ​​... TR (pre štandardné motory) alebo RTE / D ... TR (pre motory s vonkajším rotorom) sú obzvlášť vhodné pre regulácie teplôt miestnosti alebo privádzaného vzduchu vo vzduchotechnických zariadeniach a spĺňajú najdôležitejšie regulačne technické základné funkcie. Na reguláciu teplôt slúži nastaviteľný regulátor, v ktorom je uložené deväť rôznych voliteľných schém vetracích zariadení.

V spojení so senzorom priestoru a privádzaného vzduchu v kanálovom systéme sa nastavuje teplota priestoru a teplota privádzaného vzduchu cez regulačnú dosku, ktorá je súčasťou konštrukčného radu kompaktných regulátorov. Regulácia TR má k dispozícii obslužný displej, ktorý je vo dverách spínacej skrinky. Ľahko sa obsluhuje a má dvojriadkové zobrazenie textu. Na tomto ovládači je možné vykonávať úpravy vo vzťahu k regulačnej trase. Nastaviť tu možno aj týždenný program spínania a vypínanie zariadenia, resp. nastavenie rôznych požadovaných hodnôt teplôt s tromi časmi spínania pre deň.

Každá regulácia TR má zariadenie pre ochranu motora, ktorá zaisťuje optimálnu ochranu motora pri motoroch s tepelným kontaktom alebo studeným vodičom. Pri prekročení maximálnej teploty vinutia dôjde k odpojeniu motora zo siete.


Typový rad regulátorov AIRTRONIC:

U konštrukčného radu regulátorov AIRTRONIC boli využité najmodernejšie technológie DDC. S reguláciou AIRTRONIC možno vedľa ovládanie štandardných motorov a motorov s vonkajším rotorom ovládať tiež menič kmitočtu a energeticky úsporné ventilátory EC. K výhodám tejto technológie je nutné uviesť možnosť individuálneho prispôsobenia pre veľmi mnoho aplikácií podľa priania zákazníkov. Technológia AIRTRONIC je vhodná pre najpočetnejšie regulačné funkcie. AIRTRONIC je k dispozícii v dvoch prevedeniach - AIRTRONIC Basic a rozsáhlejšíAirtronic D, ktoré sa líšia v počte maximálnych vstupov a výstupov, pričom každé vzduchotechnické zariadenia sa programuje zvlášť.

K dispozícii sú funkcie ako regulácia tlaku, regulácia prietoku alebo ovládanie ventilátorov podľa kvality vzduchu alebo CO2. Na vyžiadanie zabezpečíme pripojenie regulácie AIRTRONIC s pomocou LON-Bus alebo Modbus k nadradenej GLT.


Ovládací panel:

Ovládací panel je zabudovaný priamo v spínacej skrini. Možno dodať aj ako diaľkové ovládanie. Nastaviť tu možno aj týždenný program spínania a vypínanie zariadenia, resp. nastavenie rôznych požadovaných teplôt a požiadavky na vetranie so siedmimi časmi spínania za deň. Diaľkové hlásenia, stavy zariadenia a vnútorné nastavenie sa zobrazujú v texte na displeji.

Obe konštrukčné rady regulátorov, AIRTRONIC a TR, majú jeden hlavný spínač. Tým je možné zaistiť voľné zapínanie celého vetracieho zariadenia.


Stiahnuť: