C.E.S.

Ukážky prepočtov

Ventilátory spoločnosti Rosenberg majú pri plnej záťaži, najmä však v režime čiastočnej záťaže, vysoký potenciál úspor energií. Tu sú straty stupňa účinnosti podstatne menšie než u dostupných motorov AC s rovnakým výkonom vzduchu. Lepším výkonom energia vzniká menej emisií CO2. Navyše možno docieliť zníženie nákladov na reguláciu otáčok alebo riadenie otáčok. Nie je potreba riadiaci prístroj trafa, meniče frekvencie alebo zariadenia na fázovou reguláciu. Všetky potrebné komponenty sú už zahrnuté v elektronike motora EC. Moderné technológie EC spoločnosti Rosenberg šetrí nielen peniaze, ale aj prostredie.

Exemplárne príklady výpočtov:

  • Radiálne ventilátory EC:

Potenciál úspory u radiálneho ventilátora EC, konštrukčná veľkosť 560

Pracovný bod

Krátkodobé 100%

Denná prevádzka 80%

Nočná prevádzka 60%

Objemový prietok:

8 000 m3/h

6 400 m3/h

4 800 m3/h

Statický tlak:

500 Pa

320 Pa

180 Pa

Výkon EC:

1 940 W

1 040 W

483 W

Výkon AC:

2 650 W

1 810 W

1 080 W

Doba chodu – za deň:

2 hod

10 hod

12 hod

Spotreba energie za rok

Celkom:

Príkon EC:

1 416 kWh/a

3 796 kWh/a

2 116 kWh/a

7 328 kWh/a

Príkon AC:

1 935 kWh/a

6 607 kWh/a

4 730 kWh/a

13 271 kWh/a

Úspora výkonu:

518 kWh/a

2 811 kWh/a

2 615 kWh/a

5 944 kWh/a

Úspora v %:

26,8 %

42,5 %

55,3 %

44,8 %

Úspora nákladov za rok:

1 189 EUR

Zníženie emisií za rok:

3,60 t CO2

Typ: EHAG 560.6IF; porovnateľný AC ventilátor; náklady na prúd za kWh: 0,20 EUR; zdroj: Spolkový zväz životného prostredia (0,605 kg CO2)

  • Potrubné ventilátory EC:

Potenciál úspory u potrubného ventilátora EC, konštrukčná veľkosť 250

Pracovný bod

Krátkodobé 100%

Denná prevádzka 80%

Nočná prevádzka 60%

Objemový prietok:

500 m3/h

400 m3/h

300 m3/h

Statický tlak:

300 Pa

192 Pa

108 Pa

Výkon EC:

111 W

59 W

26 W

Výkon AC:

165 W

111 W

74 W

Doba chodu – za deň:

2 hod

10 hod

12 hod

Spotreba energie za rok

Celkom:

Príkon EC:

81 kWh/a

215 kWh/a

114 kWh/a

410 kWh/a

Príkon AC:

120 kWh/a

405 kWh/a

324 kWh/a

850 kWh/a

Úspora výkonu:

39 kWh/a

190 kWh/a

210 kWh/a

439 kWh/a

Úspora v %:

32,7%

46,8 %

64,9 %

51,7 %

Úspora nákladov za rok:

88 EUR

Zníženie emisií za rok:

0,27 t CO2

Typ: EHAG 560.6IF; porovnateľný AC ventilátor; náklady na prúd za kWh: 0,20 EUR; zdroj: Spolkový zväz životného prostredia (0,605 kg CO2)

  • Kanálové ventilátory EC:

Potenciál úspory u kanálového ventilátora EC, konštrukčná veľkosť 400

Pracovný bod

Krátkodobé 100%

Denná prevádzka 80%

Nočná prevádzka 60%

Objemový prietok:

2 500 m3/h

2 000 m3/h

1 500 m3/h

Statický tlak:

250 Pa

160 Pa

90 Pa

Výkon EC:

374 W

209 W

102 W

Výkon AC:

492 W

368 W

248 W

Doba chodu – za deň:

2 hod

10 hod

12 hod

Spotreba energie za rok

Celkom:

Príkon EC:

273 kWh/a

763 kWh/a

447 kWh/a

1 483 kWh/a

Príkon AC:

359 kWh/a

1 343 kWh/a

1 086 kWh/a

2 789 kWh/a

Úspora výkonu:

86 kWh/a

580 kWh/a

639 kWh/a

1 306 kWh/a

Úspora v %:

24,0 %

43,2 %

58,9 %

46,8 %

Úspora nákladov za rok:

261 EUR

Zníženie emisií za rok:

0,79 t CO2

Typ: EHAG 560.6IF; porovnateľný AC ventilátor; náklady na prúd za kWh: 0,20 EUR; zdroj: Spolkový zväz životného prostredia (0,605 kg CO2)

  • Strešné ventilátory EC:

Potenciál úspory u strešného ventilátora EC, konštrukčná veľkosť 450

Pracovný bod

Krátkodobé 100%

Denná prevádzka 80%

Nočná prevádzka 60%

Objemový prietok:

4 000 m3/h

3 200 m3/h

2 400 m3/h

Statický tlak:

360 Pa

230 Pa

130 Pa

Výkon EC:

791 W

422 W

198 W

Výkon AC:

983 W

632 W

358 W

Doba chodu – za deň:

2 hod

10 hod

12 hod

Spotreba energie za rok

Celkom:

Príkon EC:

577 kWh/a

1 540 kWh/a

867 kWh/a

2 985 kWh/a

Príkon AC:

718 kWh/a

2 307 kWh/a

1 568 kWh/a

4 592 kWh/a

Úspora výkonu:

140 kWh/a

767 kWh/a

701 kWh/a

1 607 kWh/a

Úspora v %:

19,5 %

33,2 %

44,7 %

35,0 %

Úspora nákladov za rok:

321 EUR

Zníženie emisií za rok:

0,97 t CO2

Typ: EHAG 560.6IF; porovnateľný AC ventilátor; náklady na prúd za kWh: 0,20 EUR; zdroj: Spolkový zväz životného prostredia (0,605 kg CO2)

  • UnoBox EC:

Potenciál úspory u Unoboxu EC, konštrukčná veľkosť 450

Pracovný bod

Krátkodobé 100%

Denná prevádzka 80%

Nočná prevádzka 60%

Objemový prietok:

3 600 m3/h

2 880 m3/h

2 160 m3/h

Statický tlak:

280 Pa

180 Pa

100 Pa

Výkon EC:

533 W

289 W

138 W

Výkon AC:

691 W

477 W

290 W

Doba chodu – za deň:

2 hod

10 hod

12 hod

Spotreba energie za rok

Celkom:

Príkon EC:

115 kWh/a

1 055 kWh/a

604 kWh/a

2 048 kWh/a

Príkon AC:

504 kWh/a

1 741 kWh/a

1 270 kWh/a

3 516 kWh/a

Úspora výkonu:

115 kWh/a

686 kWh/a

666 kWh/a

1 467 kWh/a

Úspora v %:

22,9 %

39,4 %

52,4 %

41,7 %

Úspora nákladov za rok:

293 EUR

Zníženie emisií za rok:

0,89 t CO2

Typ: EHAG 560.6IF; porovnateľný AC ventilátor; náklady na prúd za kWh: 0,20 EUR; zdroj: Spolkový zväz životného prostredia (0,605 kg CO2)